CONSULTORS D’ESTRUCTURES
SERVEIS D’ENGINYERIA CIVIL I EDIFICACIÓ

Empresa especialitzada en les estructures d’edificació al servei d’arquitectes, entitats públiques, promotores i constructores en general, així com a tots els projectistes que requereixen d’un consultor d’estructures.

NOLAC