Consultors
d’estructures

Al servei d’arquitectes,
promotors, entitats públiques i
constructores

Disseny, tècnica i equip humà
junts per optimitzar
els costos del projecte i
aportar solucions exclusives