CAP El Gornal

Hospitalet de Llobregat - Barcelona

Edifici de planta rectangular, format per planta baixa, primera i coberta, resolt mitjançant forjats reticulars, lloses massisses de formigó armat i pilars de formigó.

  • Client: Martí - Sardà Arquitectes Associats, SL
  • Arquitecte: Xavier Martí - Magí Sardà
  • Superfíce: 1.750 m2