Carpa Dique Seco

Barcelona

Estructura metàl·lica amb coberta tèxtil pressuritzada. Mitjançant una doble pell amb aire pressuritzat s’aconsegueix generar una càmera amb l’aïllament tèrmic consegüent.

  • Client: Jordi Vinyoles - David Simon
  • Arquitecte: Jordi Vinyoles - David Simon
  • Superfíce: 5.300 m2