Globo

Madrid

Amb lona tèxtil pretensada es projecta un globus terraqüi de 25 m de diàmetre i el seu suport, mitjançant un pilar de 10 m d’alçària situat al centre de l’esfera. El globus es manté inflat mitjançant tèxtil pressuritzat. Un motor elèctric manté un ventilador que compensa les pèrdues i manté la pressió constant a l’interior.

  • Client: Jordi Vinyoles - David Simon
  • Arquitecte: Jordi Vinyoles - David Simon
  • Superfíce: 80 m2