Hangares A400M

Base Aérea de Zaragoza - Zaragoza

Es tracta de dos hangars amb una estructura formada per perfils d’alumini i unions mecàniques, que formen arcs units per corretges del mateix material. Aquest sistema permet reduir el temps de construcció i el converteix en un edifici desmuntable i fàcil de transportar. Gran obra executada en sis mesos.

  • Client: Ejército del Aire Español y Occar
  • Arquitecte: Jordi Vinyoles
  • Superfíce: 13.200 m2