Vidrafoc

Barcelona

Edifici singular, destinat a oficines, amb la peculiaritat que els cassetons de les plantes sobre rasant són de porexpan. La necessitat de cobrir grans llums fa òptim el forjat tipus sandvitx.

  • Client: Traçat Gabinet d'Arquitectura Tècnica
  • Arquitecte: Lluís Corbella
  • Superfíce: 3.950 m2