Can Canyameres

Sant Cugat del Vallès - Barcelona

L’edifici s’estructura en quatre volums de planta quadrada, formats per planta baixa, sis plantes pis i coberta, que es desplacen en sentit diagonal de manera alterna cada dues plantes, cosa que resulta en la superposició dels volums en voladís.
  • Client: Grupo Alcaraz
  • Arquitecte: Enrique Nieto
  • Superfíce: 19.700 m2