CAP Caldes de Malavella

Caldes de Malavella - Gerona

Edifici resolt amb forjats reticulars i unidireccionals de biguetes autoresistents i pilars de formigó, format per dos cossos rectangulars d’alçàries diferents.
  • Client: Manuel Mangas - Inma Ortega
  • Arquitecte: Manuel Mangas - Inma Ortega
  • Superfíce: 1.050 m2