CEIP Giroi

La Garriga - Barcelona

Edifici destinat a escola pública d’educació infantil i primària, format per planta baixa, primera i coberta. La planta primera s’ha resolt mitjançant un forjat unidireccional format per prelloses pretesades alleugerides. Per assumir les llums de 12 m resultants en una zona de l’edifici, es van dissenyar dues encavallades metàl·liques de 2 m d’alçària.
  • Client: Jaume Llobet
  • Arquitecte: Jaume Llobet
  • Superfíce: 4.300 m2