Centro Deportivo Municipal Can Dragó

Barcelona

Centre esportiu format per forjats unidireccionals de prellosa pretesada tipus FARLAP. Es tracta de forjats alveolars amb plaques autoportants lleugeres que ofereixen una gran seguretat a l’hora de manipular-los.
  • Client: Ayuntamiento de Barcelona
  • Arquitecte: Jorge Macri
  • Superfíce: 5.200 m2