Edificio Flama

Barcelona

Mitjançant l’execució i la travada de micropilons es va aconseguir abaixar el nivell dels fonaments que hi havia, cosa que va permetre afegir-hi una planta soterrani.
  • Client: La Llave de Oro
  • Arquitecte: Benito Miro
  • Superfíce: 5.400 m2