El Rengle

Mataró - Barcelona

Construcció d’un conjunt d’edificis destinats a habitatges i aparcament al sector El Rengle. Atesa la localització davant del mar, ha calgut executar una llosa de subpressió i fonaments profunds mitjançant pilons.
  • Client: Corpedificacions
  • Arquitecte: Moliner Office Architects
  • Superfíce: 8.700 m2