Guarderia Icària

Barcelona

Edifici de nova construcció de dues alçàries i planta irregular, destinat a ús escolar. Part de l’envolupant de planta primera està constituïda per un mur cortina sustentat per una sèrie de pòrtics metàl·lics separats 5 m entre si.
  • Client: Carles Casanelles
  • Arquitecte: Carles Casanelles
  • Superfíce: 880 m2