Hotel Sidorme

Viladecans - Barcelona

Els hotels de la cadena Sidorme es caracteritzen per tractar-se d’edificis modulars. Es calculen els perfils mínims que ha de contenir cadascun dels mòduls perquè, un cop encaixats, funcionin com a edifici.
  • Client: Hotels Bisnet
  • Arquitecte: Jaume Ricart
  • Superfíce: 3.200 m2