Taller de Motores

Base Aérea de Zaragoza - Zaragoza

La indústria de l’aviació militar requereix solucions innovadores adaptades a la velocitat d’inversió i a les demandes del sector. Aquest magatzem s’ha projectat i construït partint d’aquestes necessitats.
  • Client: Ejército del Aire Español y Occar
  • Arquitecte: Jordi Vinyoles
  • Superfíce: 4.300 m2