Torre Diagonal

Barcelona

A partir d’una estructura executada de vint plantes, l’arquitecte ens va plantejar el repte d’afegir-hi sis plantes al damunt. Interessant treball de recàlcul i investigació que va permetre dur-ho a terme sense que calgués reforçar els fonaments.
  • Client: Moliner Office Architects
  • Arquitecte: Jordi Moliner
  • Superfíce: 12.000 m2