Direcció d’Obra

Per assegurar que el resultat final de l’execució de l’estructura compleixi el projecte inicial i els estàndards de qualitat que ens marquem, oferim la direcció d’obra fins a l’acabament de l’estructura. Són innombrables els avantatges que suposa la presència en l’execució de la persona que ha dissenyat, calculat, projectat i, en definitiva, pensat tota l’estructura.

El coneixement de l’estructura, del terreny mitjançant l’estudi geotècnic, de les cales i de les incidències de veïns afegides a la realitat de l’obra, fa que el projecte estigui viu i que, de vegades, calgui replantejar-se algunes de les solucions adoptades en el projecte. La nostra presència a l’obra garanteix solucions in situ, òptimes i immediates, de manera que ens avancem a possibles imprevistos, cosa que suposa un estalvi en costos i temps.

Lliurem els plànols as built per facilitar les certificacions finals i disposar, d’una manera ordenada i clara, de la documentació fidedigna de tot el que s’ha executat.