Documentació y Licitació d’Estructures

Seguint la nostra filosofia d’adaptar-nos a les necessitats del mercat, elaborem una sèrie d’informes cada vegada més demandats, tant pel sector públic com privat:

  • Informes de no afectació a les infraestructures subterrànies
  • Plans d’auscultació
  • Auditories de projectes d’estructura