Estructures Especials

Comptem amb una dilatada experiència en àmbits diversos que ens permet donar una resposta eficaç en els camps següents:

  • Estabilització de façanes
  • Estabilització i consolidació de xemeneies industrials
  • Projectes de panells publicitaris i monopals
  • Estructures auxiliars
  • Tancaments especials: impacte, explosions, deflagracions controlades, allaus, inundacions…
  • Càlcul de piscines (formigó armat, gunitades, prefabricades…)
  • Disseny de proves de càrrega
  • Auditories de projectes d’estructura
  • Estudis d’emmagatzematge