Obra Nova

De la mà d’arquitectes, promotors i constructors treballem com un únic equip per oferir un servei integral de consultoria d’estructures: des del primer moment de la fase creativa del projecte fins a la finalització de l’estructura.

  • Col·laboració des de l’avantprojecte i el projecte bàsic
  • Projecte executiu de l’estructura
  • Models tridimensionals de l’estructura CAD i BIM
  • Projectes as built
  • Projectes visats d’estructura
  • Amidaments i pressupostos de l’estructura
  • Direcció d’obra