R+D

La nostra vocació d’excel·lència ens obliga a estar al dia de les últimes novetats del sector. Treballem amb un software propi de disseny i càlcul que ens aporta diferenciació, agilitat i optimització de costos i reforça la faceta creativa de la nostra feina.

Centrem el desenvolupament i la innovació en l’àmbit de les estructures en dos camps: els nous materials i l’arquitectura pneumàtica..